Jdi na obsah Jdi na menu

Závazkové právo

22. 3. 2016

Právní porady
Smlouvy o dílo – 
sepis smlouvy, dodatku ke smlouvě, posouzení smluv, reklamace a nároky,  soudní spory – sepis žalob a zastoupení u jednání u soudu
Zemědělský pacht – sepis smluv, žalob a dohod o ukončení pachtu, posouzení nároků ze smluv a právní spory
Nájem prostor sloužících k podnikání – sepis smluv, zánik vztahů, nároky a právní spory
Posouzení neplatnosti a neúčinnosti smluv, spolky – smlouvy, nároky, vznik a zánik
Smlouvy o ubytování - sepis smlouvy, posouzení smluv, zánik smlouvy
Smlouvy o nájmu bytu a nájmu domu - sepis smlouvy, dodatku ke smlouvě, posouzení smluv, reklamace a nároky, sepis žalob
Exekuce – podání návrhu na exekuci, zajištění jednání s exekutorem a průběžné sledování stavu vyřízení exekuce, zastoupení u jednání u soudu
Úvěry a zápůjčky -  sepis smluv, posouzení nároků ze smluv, soudní spory, sepis žalob a odporů proti  platebním rozkazům, sepis odvolání a zastoupení u soudu
Náhrada škody a bezdůvodné obohacení - sepis smluv, žalob a posouzení nároků ze smluv, soudní spory 
Smlouvy o zprostředkování - sepis smluv, žalob a posouzení nároků ze smluv, soudní spory 
Ochrana spotřebitele – kupní smlouva a uplatnění odpovědnosti za vady